Despre mine

NISTOR CLAUDIA BIANCA


1. DATE PERSONALE
Nume : Nistor Claudia Bianca
Telefon: 0745 250 910
E-mail: nistor.bianca79@yahoo.com
Naţionalitate: română


2. ISTORIC EDUCAŢIONAL
2009- 2011: Masterat Terapia Limbajului si Audiologie Educationala
1999- 2003: Universitatea „Babeş - Bolyai”, Cluj – Napoca
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Specializare: psihopedagogie specială;

1998 – 2000: Şcoala Postliceală Lic. Teoretic „Mihai Eminescu”

Specializarea birotică- secretariat- stenodactilografie

1994 - 1998: Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” , Cluj- Napoca

Secţia uman bilingv: franceză- engleză

 


3. REALIZĂRI
2003: Licenţiată a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, secţia Psihopedagogie
specială
29.09.2007: Înscris
ǎ în Colegiul Psihologilor din Romania cu Atestat de liberǎ practicǎ, în
specialitatea Psihopedagogie special
ǎ
24.10.2007: DEFINITIVAREA în înv
ǎţǎmânt
25. 06.2010: Nistor Bianca, Cabinet individual de psihologie, 1CJ1848


4.
ISTORICUL LOCURILOR DE MUNCĂ
2005-2006: Suplinitoare la „Şcoala Specială Nr: 1”, pe funcţia de cadru didactic de sprijin (la
clasele V-VIII, Limba română), cu activitate la Şcoala integratoare „Liviu Rebreanu”,Cluj-Napoca
2005 – 2006: Voluntar
ǎ la „Centrul Christiana”, Cluj - Napoca
2006 – prezent: Profesor psihopedagog – titular - la „Liceul Pentru Deficienţi de Auz” Cluj – Napoca, Terapii specifice de

compensare - demutizare


5. PREOCUPĂRI
06 – 12 FEBRUARIE 2006: Program de formare continu
ǎ: „Strategii pedagogice pentru
Înv
ǎţarea autonomǎ. Managementul clasei.”
11 OCTOMBRIE 2006: am partcipat la emisiunea „A doua şans
ǎ”- Implementarea limbajului
mimico-gestual în programa şcolar
ǎ de masǎ şi Protezarea auditivǎ în România
21 MARTIE 2007: Program de
formare continuǎ: „Managementul proiectelor Europene –
Burse de formare continu
ǎ” – nefinalizat
03 – 19 APRILIE 2007: Program de formare continu
ǎ: „Învǎţare prin cooperare. Metode active.”
28,29,30.MAI 2007: Partneres in Education, Bucureşti
* „Arts, Cr
afts and Play”
* „Communication & Deaf Awareness”
* „Floristry, Photography and Behaviour Management”
APRILIE - IUNIE 2007 : Program de formare continu
ǎ: „Gândire criticǎ. Învǎţare activǎ”.
IULIE – DECEMBRIE 2007: Participarea la grantul „Modern şi eficien
t în educarea şi recuperarea copilului deficient de

auz”, cu Activitatea 4 – „Elaborarea şi afişarea strategiei şi orarului de lucru şi regulament de

ordine interioară din sala 32 A, şi informarea cadrelor didactice beneficiare ale proiectului cu

privire la orarul şi regulamentul de ordine interioară”
8-9 SEPTEMBRIE 2007: Activit
ǎţi de educare a auzului, Sibiu
8 – 17 DECEMBRIE 2007: Program de formare continu
ǎ: „Consiliere şi orientare”
14 IANUARIE – 02 FEBRUARIE 2008: Schimb de experienţ
ǎ – Italia – Centro Medico di Foniatria. Casa di Cura „Trieste”
18 MARTIE 2008: Light into Europe: „Creative Occupational Therapies”, „Easter Crafts”
12 APRILIE 2008: Program de formare continu
ǎ: „Educaţie integratǎ
14 MAI 2008: Eveniment „O zi împreun
ǎ”- în cadrul proiectului „Proiectul Naţional de parteneriat în Educaţie Împreunǎ
8-12 SEPTEMBRIE 2008: Workshop pentru logopezi „Recuperarea copilului cu implant cohlear”, Râul Sadului – Med-el
11 – 14 NOIEMBRIE 2008: Program de formare continu
ǎ: „Managementul formǎrii continue în unitǎţile de învǎţǎmânt

preuniversitar”;„Rolul CCD Cluj în formarea continuǎ a personalului din învǎţǎmântul

preuniversitar clujean”
NOIEMBRIE 2008: Open Eyes , Seminar de formare „Imaginaţia creeaza realitatea ”
06 – 17 DECEMBRIE 2008 : Pr
ogram de formare continuǎ: „Comunicare şi managementul conflictelor”
23-25 IANUARIE 2009: Holt Romania, program de formare teoretic
ǎ a educatorilor parentali
„Cum s
ǎ devenim pǎrinţi mai buni”
26 – 27 MARTIE 2009 : Simpozionul Aniversar Internaţional „Al
ternative de comunicare eficienta în contextul egalizǎrii

şanselor”, cu lucrarea „Reabilitarea auditiv- verbalǎ a copiilor deficienţi de auz cu implant cohlear în
cadrul Centrului de Reabilitare a Auzului şi Limbajului Cluj - Napoca”
03 – 05 APRILIE 2
009: Program de formare continuǎ: „Învǎţare activǎ - diferenţiatǎ
16 MAI 2009 - 11 MAI 2009: Program de formare continu
ǎ: „Comunicare şi managementul resurselor psihice; Aplicarea

metodei Balint în învǎţǎmânt”
3 IUNIE 2009: Activitatea de formare continu
ǎ „Managementul formarii continue in unitatile de învǎţǎmânt

preuniversitar”
27 IUNIE 2009: Conferinţa National
ǎ „Comunicare oralǎ – Comunicare gestualǎ. Complementaritate şi diversitate ”, Cluj – Napoca , UBB
24 SEPTEMBRIE 2009: Simpozionul aniversar „T
erapii specifice în recuperarea copiilor cu C.E.S ” al Şcolii Speciale

Transilvania
27 NOIEMBRIE 2009: Conferinţa Naţional
ǎ „Psihopedagogie Specialǎ – între practicǎ şi cercetare”- Tg-Mureş
24 MAI 2009: European Commission TEMPUS – iSHED
S

20 NOIEMBRIE 2010: Conferinţa Naţională „Psihopegagogia specială între practică şi cercetare. Disfuncţii ale limbajului la copii şi adulţi. Evaluare şi intervenţie.- participarea la grupul de lucru în terapia tulburărilor de limbaj”

Participarea la masa rotundă cu tema „Acutualităţi în managementul hipoacuziei”- ORL-Cluj

29 NOIEMBRIE 2010 – Activitate metodică cu responsabilii cu formarea continuă din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Cluj

NOIEMBRIE 2010 – Interviu Radio Trinitas Bucureşti – “Copii cu disabilităţi”

21 MAI 2011 – Work-shop Cochlear -“ Program de recuperare a copiilor cu implant cohlear Nucleus”

16 IUNIE 2011 – Comisie metodică preşcolari, participarea cu lucrarea „Auzul fonematic- exerciţii pentru dezvoltarea auzului fonematic (exemple şi prezentare de studii de caz)”

IUNIE 20101- Articol publicat în revista şcolii cu ISSN Nr.15 / 2011– „Corectarea tulburarilor dislexo-disgrafice la elevii cu CES”

18-22 IUNIE 2011 – Tabăra de vară & work-shop „Recuperarea copilului cu implant cohlear” – Sovata, organizator Med-el şi Asociaţia Ascultă Viaţa; am prezentat lucrarea– „Etapele reabilitării- studii de caz”

4-10 SEPEMBRIE 2011- Seminar Cochelar – “Ce pot face eu ca părinte, astfel încât copilul meu să înveţe să vorbească şi

să audă”- Vulcan , Braşov

24-29 SEPTEMBRIE 2011- Proiect PSDRU- Intervenții terapeutice în recuperarea persoanelor cu tulburare de spectru

autist. Fundamente (aplicații practice)

OCTOMBRIE 2011- Interviu “Radio Vocea Evangheliei”

12 NOIEMBRIE 2011 – Work-shop “Reabilitarea auditiv-verbală la copiii cu vârste între 0 şi 5 ani”- organizator Cochlear şi

UBB Cluj

 


AcasaAcasa